La nostra història

Els orígens i les primeres referències documentades de l’actual Artesania La Palma es remunten a l’any 1935.

El 1938

Gabriel Flaquer Alzina ja pagava la contribució industrial per l’activitat d’Especulador d’Obra de Llata, és a dir, traginer, conjuntament amb els germans Moyá Ferrer. En aquells temps l’empresa estava situada en la C/ Centre, 1, en ple cor del poble de Capdepera.

El 1939

El negoci es trasllada al mateix domicili de Gabriel Flaquer, en la C/Jaime Cursach, 1. Són els incerts anys de la guerra civil i impera la necessitat d’estalviar costos. Els dos fills del fundador, Miguel i Gabriel, es van incorporant des de molt joves als negocis familiars per a aprendre els secrets del comerç, la compravenda i la negociació.

El 1944

La família Flaquer se separa societàriament dels germans Moyá i es trasllada el domicili a la c/ Gral. Franc, 39. Són els durs anys de la postguerra on l’activitat econòmica al voltant del negoci de la llata serveix per a suportar l’escassetat i la pobresa pròpies del moment. Malgrat el tot, i amb un gran esforç personal, l’empresa sobreviu en una Espanya desolada i d’esquena al món.

El 1956

La seu de l’empresa està situada en la C/ General Goded. Són anys de molta activitat i l’empresa creix i es diversifica en introduir en la cistelleria altres materials, el cuir, la tela, el plàstic, etc. S’inicia la importació de productes, sobretot del nord d’Àfrica.

El 1972

Es constitueix la societat “Gabriel Flaquer SA” sent els socis els germans Miguel i Gabriel Flaquer i els germans Santiago i Juan Aso. Les oficines i els magatzems es muden a uns locals més amplis i espaiosos situats en el mateix carrer, en plena pujada al Castell de Capdepera.

El 1996

L’empresa es trasllada a la C/ de la Mar, 17, sempre a Capdepera, on continua tenint el seu actual domicili social, oficines i magatzems. En 1999 es canvia la denominació de la societat, passant-se a cridar, Artesania La Palma S.A., actual nom social.

L'any 2005

Va ser denominat “L’any de la Llata”. La nostra empresa col·labora i impulsa el reconeixement de la cistelleria com una activitat artesanal. La “Llata de Capdepera” es va coneixent i valorant com a producte artesanal i exclusiu de Mallorca.

L'any 2015

S’incorpora a l’activitat una tenda oberta al públic en general, Són PocaPalla, en el mateix centre de Capdepera. Amb tot això, l’empresa amplia el seu negoci al comerç al detall, especialitzant-se en productes típics de Mallorca i en la cistelleria en general.